ආහාර නැතිව ජීවත් වෙන අරුම පුදුම සතුන්

ඔයාට කෑම නොකා  කොච්චර කල් ඉන්න පුලුවන් ද . එක වේලක් වත් බෑ නේද සමහර අය නම් කා ගත්ත ගමන් මයි නේද .ඒත් සොබාදහම හැදිල තියන්නෙ අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් පුදුම විදියට . කොයිතරම් පුදුම ද කිව්වොත් අවුරුදු තිහක්  කිසිම … Read the rest