මම නාන ඇදුම ඇන්දම නරක අසීලාචාර එකෙක්,ඔසරිය ඇන්දම හොද යහපත් කෙනෙක් – ත්‍රිකලා ධරණි

බොහෝ දෙනෙක් ආදරය කරන ඉතා ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වගේම නිරූපණ ශිල්පිනියක් තමයි ත්‍රිකලා ධරණි කියන්නේ. ඇය විසින් ඇයගේ සෝෂල් මිඩියා ගිණුමේ මෙසේ සටහන් කර තිබුනේ.

“මේ දවස්වල පාසල් ගුරුවරුන්, සාරිය සහ සංස්කෘතිය ගැන කතාවෙන් බොහෝ දේවල් දුටුවෙමි ‼️
ලංකාවේ සංස්කෘතිය … Read the rest