ඔබේ ලග්නය අනුව හරියටම ඔබට පිහිටවන දෙවියන් මෙන්න

දේව වන්දනාව කියන්නේ මුළු ලෝකයේ සිටින බොහොමයක් දෙනා නිරතුරුව ඈත අතීතයේ පටන් සිදුකරගෙන එන්නක්.තමන්ට ලැබී තිබෙන ජීවිතය හොඳින් ජීවත්වීමට,තමන් සිදුකරන වැඩකටයුතුවලින් සාර්ථකත්වය ලබාගැනීමට වගේම විවිධ අනතුරු උපද්‍රව මගේ එම බාහිර බලපෑම් සහ බලවේග වලින් තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි දේව වන්දනාව මගින් පුද්ගලයින් අපේක්ෂා කරන්නෙ.

ඔබ නිරන්තරයෙන් දේව වන්දනාව සිදු කරන අයෙක් නම් එම වතාවත් උදෑසන සහ සවස ඉතාමත් පිරිසිදු සිතින් සහ ගතින් පිරිසිදු වී සිදුකළ යුතුය. ඒ වගේම සිත කය වචනය යන තුන් දොරින් අකුසල් සිදු නොකොට ඉතාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුතුව සංවරයෙන් යුතුව දේව වතාවත් සිදු කළ යුතුය. ඒ වගේම දේව වතාවත්වලින් අනතුරුව තමන්ගේ සිතේ තිබෙන ප්‍රාර්ථනාවන් සිදුකළ හැකි අතර අනතුරුව දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කළ යුතුය.

තමන්ට හිමිව තිබෙන ලග්නය අනුව තමන්ගේ ජීවිතයට වඩාත් හොඳින් ම පිහිට සෙත ශාන්තිය ලබාගත හැකි දෙවිවරුන් සිටින බවට බව ඔබ දන්නවාද ? ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔබගේ ලග්නයට හිමි ඔබට හොඳින්ම පිහිට ලබාගත හැකි දෙවිවරුන් කවුරුන්ද යන්නයි.

• මේෂ ලග්නය – කතරගම දෙවියන් සහ බ්‍රහ්මයින් වන්දනාමාන කිරිම මගින් තමන්ගේ ජීවිතයට සෙතක් ශාන්තියක් ලබා ගත හැක.

• වෘෂබ ලග්නය   – පාර්වතී මෑණියන්, සරස්වතී මෑණියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන්.

• මිථුන ලග්නය – විෂ්ණු දෙවියන් සහ ලක්ෂ්මි මෑණියන්.

• කටක ලග්නය – පත්තිනි මෑණියන් සහ බ්‍රහ්මයන්.

• සිංහ ලග්නය – ඊශ්වර දෙවියන්,ශිව දෙවියන් සහ කතරගම දෙවියන්.

• කන්‍යා ලග්නය – ලක්ෂ්මි මෑණියන්, විෂ්ණු දෙවියන්,පාර්වතී මෑණියන් සහ ගණ දෙවියන්.

• තුලා ලග්නය – සරස්වතී මෑණියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන්.

• වෘෂ්චික ලග්නය – කතරගම දෙවියන් සහ පත්තිනි මෑණියන්.

• ධනු ලග්නය – බ්‍රහ්මයන්,ඊශ්වර දෙවියන් සහ ශීව දෙවියන්.

• මකර ලග්නය – විෂ්ණු දෙවියන් සහ ගණ දෙවියන්.

• කුම්භ ලග්නය – විෂ්ණු දෙවියන් සහ සරස්වති මෑණියන්.

• මීන ලග්නය – බ්‍රහ්මයන්,කතරගම දෙවියන් සහ ගණ දෙවියන්.

තොරතුරු යූටියුබ් ඇසුරින්.