පුංචි දළඹුවා - ඔස්කාර් සම්මාන සඳහා නාමයෝජිත කෙටි චිත්‍රපටය

2015 වසරේ ඔස්කා සම්මානයකට නාම යෝජනා සඳහා තේරී පත් වූ අපුරු ත්‍රිමාන සජීවිකරණ කෙටි කාටුන් චිත්‍රපටයක් වන මෙය "Sweet Cocoon" ලෙස නම් දී තිබෙනවා. දළඹු අවස්ථාවේ සිට සමනලයෙක් දක්වා ක්‍රියාවලිය ගැන අප දන්නවා උනාට ඒ ක්‍රියාවලිය යොදාගනිමින් සමාජයට අර්ථවත් අත්දැකීමක් ඔබට ලබාදීමට මෙම ත්‍රිමාන චිත්‍රපටය සමත්ව ඇති බවට සැකයක් නැහැ. කුඩා දළඹු කෝෂයකට රිංගා ගන්නා මේ පුංචි දළඹුවා අවසානයේ අලංකාර සමනලයෙක් උනාට පස්සේ සිදුවන දේ නම් ලෝකයේ අනිත්‍යතාවය ඔබට පසක් කරවයි. එහෙනම් ඔයාලත් මේක නරඹල ඔයාලගේ අදහසත් අපිට කියන්නට අමතක කරන්න එපා.2015 වසරේ ඔස්කා සම්මානයකට නාම යෝජනා සඳහා තේරී පත් වූ අපුරු ත්‍රිමාන සජීවිකරණ කෙටි කාටුන් චිත්‍රපටයක් වන මෙය "Sweet Cocoon" ලෙස නම් දී තිබෙනවා.