ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු හතරක් සමග උදා වූ ජුනි මාසය සෞභාග්‍යමත් කරගන්නේ මෙහෙමයි

ජුනි මාසය කියන්නේ බොහොම විස්මිත මාසයක්. ඉතින් ප්‍රධාන ග්‍රහ මාරුවීම් හතරකින් සමන්විත වෙලා තමයි ජුනි මාසය සකස්වෙලා තිබෙන්නේ. මාසයේ ආරම්භයේදීම සිකුරු කටකරාශිගත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්‍රහ ලොවේ බුද්ධියට අධිපති බුධ ජුනු මාස දසවෙනිද තමයි මිතුන රාශියේ උච්ච ස්වභාවයට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජුනි මාසේ පහළොස්වෙනිදා රාජ්‍යකාරක රවී මිතුන රාශිගතවෙන්නේ කෝණ මාසයක ආරම්භයක් සනිටුහන් කරමින්. ඒ වගේම තමයි කටකරාශිගත වන බුධ ජුනි මාසේ 25 වෙනිදා තමයි ඒ ග්‍රහ මාරුව සිදුවීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ජුනි මාසය ඔබට කෙලෙසින් බලපාවිද කියා අපි දැන් විමසා බලමු.ජුනි මාසය කියන්නේ බොහොම විස්මිත මාසයක්. ඉතින් ප්‍රධාන ග්‍රහ මාරුවීම් හතරකින් සමන්විත වෙලා තමයි ජුනි මාසය සකස්වෙලා තිබෙන්නේ.