ආපදා තත්වයන් පිලිබඳ සුමන සමන් දෙවි අඩවියෙන් පෙන්වූ පෙරනිමිති සහ හාස්කම්

සමන් දෙවියන් අරක්ගත් ශ්‍රී පාද අඩවියේ අදටත් බොහෝ හාස්කම් සහ විස්මිත සිදුවීම් සිදුවන බවට සාක්ෂි සහ සාධක බොහෝමයක් දක්නට ලැබේ. ඒ අතුරෙන් ශ්‍රී පාද අඩවියේ විදුහල්පතිවරයෙකු ලෙස වසර 6කට අධික කාලයක් සේවය කිරීමෙන් එස්.කේ ජයවර්ධන නම් මහත්මා ලබාගත් අත්දැකීම් රාශියක් ඔබ හමුවේ තැබීමට අපි කැමැත්තෙමු. සමන් දෙවිදුන්ගේ සහෝදරියක වන “මහා ලොකු” නම් කාන්තාව මරණින් මතු යක්ෂනියක වී මෙම මහියංගන දාගැබ ආරක්ෂා කරන බව පුරා වෘත වල සදහන් වේ.කිරි අම්මා දාන වලදී මහා ලොකු යනුවෙන් පුදලබන්නේ මෙම යක්ෂනියයි.
සමන් දෙවියන් අරක්ගත් ශ්‍රී පාද අඩවියේ අදටත් බොහෝ හාස්කම් සහ විස්මිත සිදුවීම් සිදුවන බවට සාක්ෂි සහ සාධක බොහෝමයක් දක්නට ලැබේ.