ගෑස්ට්‍රයිටිස් නම් මෙන්න නියම බෙහෙත

ඔබ අහලා තියෙනවද දියබත් ගැන. දවස ප්‍රබෝධයෙන් ආරම්භ කරලා, දවසම ප්‍රබෝධයෙන් ගත කරන්න පුළුවන්, ඉදිරි ආහාරවේල් වලදී ඕනෑම සැර කෑමකට කුස සුදානම් කරන, බොහෝ රෝග දුර දිග යන්න නොදී අපිව රකින දිව්‍ය ඖෂධයක් තමයි දියබත් කියන්නේ. මොන විදියට හැදුවත් දියබත්වල ගුණයක් මිසක් අගුණයක් නම් නෑ. කලාතුරකින් හැදෙන බඩ දැවිල්ලට උනත් දියබත් වලින් සුවයක් ලැබෙන නිසා, දියබත් කාපු ඉස්සර මිනිස්සුන්ට ගැස්ට්‍රයිටිස් තර්ජනයක් පැත්ත පලාතෙවත් ආවේ නෑ. ඉහින් කණින් දාඩිය පෙරාගෙන මිරිස් කාපු අපේ මිනිස්සුන්ට අද මිරිස් නැතුව කිරි රහට කන්න වෙලා තියෙන්නේ දියබත් වගේ දිව්‍ය ඖෂධ පාවිච්චියක් නැති නිසා තමයි. ඒත් ඉතින් ලෙඩ නම් අඩුවක් නෑ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඔබ අහලා තියෙනවද දියබත් ගැන. දවස ප්‍රබෝධයෙන් ආරම්භ කරලා, දවසම ප්‍රබෝධයෙන් ගත කරන්න පුළුවන්, ඉදිරි ආහාරවේල් වලදී ඕනෑම සැර කෑමකට කුස සුදානම් කරන, බොහෝ රෝග දුර දිග යන්න නොදී අපිව රකින දිව්‍ය ඖෂධයක් තමයි දියබත් කියන්නේ.