මැයි මාසේ 27 වන දින සිදු වීමට නියමිත ප්‍රභල බුධ මාරුව ලග්න කිහිපයකට පෙරලියක්

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතා කරන්නට යන්නේ මැයි මාසේ සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි. මුලිකවම බුධ ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ මාරුව අපට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්න හේතු කාරනා කිහිපයක්ම තියෙනවා. එයට හේතුව වන්නේ බුධ කියන්නේ බුද්ධියට සහ ඥානයට අධිපති ග්‍රහයෙක් වීම. එම බුධ යම් රාශිගත වීමක් වෙනවනම් එය අපට බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙනවා තමන්ගේ ලග්නයට අනුව. මුලිකවම තමන්ගේ ඒ කාලසීමාව තුල තමන්ගේ සිත කුමන ආකාරයට කටයුතු කරනවද, තමන් ගන්නා තීන්දු තීරණ කුමන ආකාරයට ගන්නවද කියන එක මේ මත තමයි තීරණය වන්නේ. මැයි මාසේ 27 වන දින 8.23 ට මෙම බුධ මාරුව සිදුවීමට නියමිතය. ඔබගේ ලග්නය අනුව මෙය කෙසේ බලපාවිද කියා බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලි කරන්න.
ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතා කරන්නට යන්නේ මැයි මාසේ සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳවයි.