ජුනි දස වන දින සිදුවන ප්‍රභල බුධ මාරුව කන්‍යා, මිථුන, මිණ, ධනු ලග්න හිමියන්ට භද්‍රා යෝගය

2018 ජුනි මාසේ දස වන දින විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙනවා. මුලිකවම බුද්ධියට අධිපති ඥානයට අධිපති බුධ ග්‍රහය තමාගේම රාශියක් වූ මිථුන රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම මිථුන රාශියට පිවිසීම වැදගත් වන්නේ මුලිකවම බුධට අයත් රාශියක් වීම. බුධට අයත් රාශි දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි කන්‍යා ලග්නය දෙවනුව මිථුන ලග්නය. මෙම මිථුන සහ කන්‍යා ලග්නයට බුධ අධිපති වෙනකොට තමන්ගේ නිවසකට තමයි මේ අවස්ථාවේ බුධ මේ වනවිට පිවිසීම සිදුවන්නේ. ඒ නිසා බොහෝ ලග්න කිහිපයකට භද්‍රා යෝගය උදාවන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. මුලිකවම කන්‍යා ලග්නයට, ධනු ලග්නයට, මින ලග්නයට සහ මිථුන ලග්නයට භද්‍රා යෝගය උදා වේ. මේ ග්‍රහ මාරුව නිසා බුද්ධිමතුන්ට තම ශක්තිය, තමන්ගේ කටයුතු සඳහා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීමට වාසනා ගුණයක් මේ මගින් ලැබෙනවා. වියුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජුනි මාසේ දස වන දින විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවෙනවා. ඒ වගේම සියලුම සැප සම්පත් ලැබීමේ වාසනා ගුණයක් ද තියෙනවා.