ජුනි මාසය පිලිබඳ සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් ප්‍රභල හෙළිදරව්වක්

ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්ත යෝගිතුමා සුදානම් වන්නේ 2018 ජුනි මාසයේ ඔබට කොහොමද කියන එක විග්‍රහ කරන්න. ජුනි මාසයේ විශේෂයෙන්ම ඥානයට අධිපති බුධ සහ ඒ වගේම තවත් විශේෂ ග්‍රහයෙකු හැටිය‍ට අපි සලකන සිකුරු ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ මාරුවක්ද සිදුවෙනවා. අන්න ඒ වෙනස්වීමත් එක්ක ඔබට සහ ඔබේ ලග්නයට කොහොමද කියන එක විග්‍රහ කරන්න සුදානම. 2018 ජුනි මස 9 වන ශනිදින අලුයම 2.41 ට සිකුරු කටක රාශිගතවන අතර ජුනි දසවන දින පෙ.ව. 7.32 ට ඥානයට අධිපති බුධ ග්‍රහයා භද්‍ර යෝගයකින් තමාගේ මහා ගෙදර වන මිථුන රාශිගත වීමක් සිදුවෙනවා. භද්‍ර යෝගය උදාවීමත් එක්ක ඔබටත් ඔබේ ලග්නයටත් කොහොමද කියන එක විග්‍රහ කරන්න තමයි මේ සුදානම් වන්නේ. ඒ අනුව අපි දැන් පහත වීඩියෝව ඔස්සේ බලමු ඔබේ ලග්නයට කෙසේද කියා.ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ 2018 ජුනි මාසයේ ඔබට කොහොමද කියන එක විග්‍රහ කරන්න.