2018 ජුනි මාසයේ ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු තුනක් - ලග්න හතරකට භද්‍රා යෝගය සහ ධන ලාභ

මෙවර ජුනි මාසය තුල සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් පිලිබඳ ඔබ හමුවේ තැබීමටයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී කොත්මලේ වික්‍රමසිංහ මහතා සැරසෙන්නේ. අපි බලමු මේ මාසයේ සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවීම් මොනවාද කියා. ඒ අනුව 2018 ජුනි මස 9 වන දින අලුයම කටක රාශියට සිකුරුගේ පැමිණීම සිදුවෙනවා. ඒ වගේම 2018 ජුනි දසවන දින අලුයම 7.32 ට මිතුන රාශියට බුධගේ පැමිණීම සිදු වී බුධ බලවත් වෙනවා. ඒ වගේම රවී ග්‍රහයාගේ මාරුවීම 2018 ජුනි 15 වෙනිදා පෙරවරු 11.36 ට මිතුන රාශිගත වීම සිදුවෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරුවලින් විශේෂයෙන්ම ලග්න කිහිපයකටම සුභඵල අත්පත් කරගැනීමේ වාසනාව තිබෙනව. අපි දැන් බලමු ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙලෙසින්ද කියා.මෙවර ජුනි මාසය තුල සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක් පිලිබඳ ඔබ හමුවේ තැබීමටයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී කොත්මලේ වික්‍රමසිංහ මහතා සැරසෙන්නේ.