විනාඩි දෙකෙන් කෙට්ටු වෙන්න නම් මෙන්න මේක බලන්න

අපගේ සිරුරේ සිහින් හැඩය පවත්වාගෙන යාමට අප නොයෙකුත් ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරනවා. ඒ වගේම අවස්තානුකුලව සිහින් බව පෙන්වීමට අප ඒ ඒ විදියට ඇඳුම් පැළඳුම් අඳින්නත් පුරුදු වී සිටින බව නොරහසක්. ඉතින් ඇඳුම් ඇඳීමේදී තරබාරු කාන්තාවක් නම් මෙන්න මේ අවස්ථාවට බෙහෙවින් අසරණ වන අවස්ථා අප කොතෙකුත් දැක තියෙනවා. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ විනාඩි දෙකෙන් කෙට්ටු බව පෙන්වන එබඳු මැජික් එකක් ගැන. ඉදින් ඔයාලගේ තරබාරු කම අඩුකරවල පෙන්වන උපක්‍රම දහයක් පිලිබඳවයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
විශ්වකර්ම අපි අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ විනාඩි දෙකෙන් කෙට්ටු බව පෙන්වන එබඳු මැජික් එකක් ගැන. ඉදින් ඔයාලගේ තරබාරු කම අඩුකරවල පෙන්වන උපක්‍රම දහයක් පිලිබඳවයි මේ.