වෘෂභ සහ මීන ලග්නයන්ට ධන ලාභ උදාකරමින් සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ඔබට කොහොමද

2018 අප්‍රේල් මස 20 වන දින උදෑසන 2.08 ට සිකුරු ග්‍රහයා තමාගේ රාශියක් වූ වෘෂභ රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම වෘෂභ රාශිය වැදගත් වන්න හේතු වන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා මෙවර පිවිසෙන්න උත්සහ කරන්නේ තමාගේම ගෙදරට. ඒ නිසා බොහෝ ලග්න කිහිපයකටම තමාගේ ධන සම්පත් වාසනාව, ඒ වගේම රැකියා තුල වාසනාව, මුලිකවම නිවාස ඉඩකඩම් පිලිබඳ වාසනාව, ඒ වගේම සමාජය තුල කිර්ති ප්‍රසංසා ලැබෙන ආකාරයත් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. වෘෂභ රාශියට පැමිණීමත් සමග ලග්න කිහිපයකට මාලවී යෝගය උදාවනවා. විශේෂයෙන්ම වෘෂභ ලග්නයට, ඒ වගේම තමයි මීන ලග්නයට, ඒ වගේම තවත් ලග්න කිහිපයකටම මාලවී යෝගය උදාවනවා. ඔබගේ ලග්නයට අනුව සුභ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියා විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 අප්‍රේල් මස 20 වන දින උදෑසන 2.08 ට සිකුරු ග්‍රහයා තමාගේ රාශියක් වූ වෘෂභ රාශියට පිවිසෙනවා.