මෙවැනි වාස්තු දෝෂ ඔබේ නිවසෙත් තිබේ නම් පරිස්සම් වෙන්න

ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතාකරන්නට යන්නේ වාස්තු දෝෂ කිහිපයක් පිළිබඳව. මුලිකවම වාස්තු විද්‍යාව තුල යම් වැරදීමක් සිදු වුවහොත් නැතිනම් යම් වාස්තු විද්‍යාත්මක කටයුත්තකදී වැරදීමක් සිදුවුවහොත් ඇත්තටම ඒ නිවස කඩන්නම ඕනද කියන මාතෘකාව. වාස්තු විද්‍යාව පිලිබඳ නිවැරදි වැටහීමක් නොමැති නිසා මෙවැනි තත්වයන්ට ඔබට මුහුණ පෑමට හැක. ඒ වගේම නිවැරදි උපදෙස් නොමැති කම නිසා මෙවැනි තත්වයන් ඇති විය හැක. ඒ නිසා මේ හේතු කාරනා සමග මේ පිලිබඳ විග්‍රහයක් තමයි අද ගෙන එන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතාකරන්නට යන්නේ වාස්තු දෝෂ කිහිපයක් පිළිබඳව.