ආණ්ඩුව ගැන වසර දෙකකට පෙර සුජිත් නිශාන්තයන් කියූ සුපිරි අනාවැකිය

එදා මෙදා තොර ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ආශ්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කල ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි බහුතරයක් සඵල කරමින් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් නමක් දිනා සිටින අතර විශ්වකර්ම අපි සමගද මිට පෙර ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් ප්‍රකාශ කළා. ඔහු අපත් සමග මිට වසර දෙකකට පෙර ප්‍රකාශ කල අනාවැකි රැසක් අද සඵල වී තිබෙනවා. ශ්‍රීලනිපයේ කොටසක් කඩාගෙන විපක්ෂයට යනබවත් රනිල් වික්‍රමසිංහයන්ගේ අනාගතය කෙබඳු වෙයිද යන්නත් අපත් සමග ඔහු ප්‍රකාශ කළා. මේ ඔහු විසින් පෙර කල එබඳු ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි කිහිපයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
එදා මෙදා තොර ජ්‍යෝතිෂ්‍ය ආශ්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කල ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි බහුතරයක් සඵල කරමින් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් නමක් දිනා සිටින අතර විශ්වකර්ම අපි සමගද මිට පෙර ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකි රැසක් ප්‍රකාශ කළා.