අප්‍රේල් 15 බුධ නිවෘතවීම ඔබගේ ලග්නයට කොහොමද

ප්‍රවීන ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඥාණකාරක බුද්ධියට අධිපති බුධ ග්‍රහය නිවෘතිවිම සම්බන්ධව. මුලිකවම මෙම ග්‍රහයා නිවෘති වීම සිදුවන්නේ 2018 අප්‍රේල් මස 15 වන දින 2.52 ට. සමහරවිට ඔබගේ පුද්ගලික කේන්ද්‍ර සටහන තුල ඔබ ගන්නා ලබනු තීන්දු තීරණ වලට බොහෝ සෙයින් මුලිකවම බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව මෙම ග්‍රහයාගේ නිවෘත වීම බලපාන අයුරු අපි මඳකට විමසලා බලමු. ඔබගේ කේන්ද්‍ර සටහන තුල තිබෙන මෙම තත්වයන් මත ග්‍රහ පිහිටීම් මත සුභ අසුභ තත්වයන් තරමක් දුරට වෙනස් වන බව සකලන්න. පහත වීඩියෝව ඔස්සේ ඔබට මේ පලාඵල කථනය සම්පුර්ණයෙන්ම ලග්නයෙන් ලග්නයට නැරඹිය හැක.
2018 අප්‍රේල් මස 15 වන දින 2.52 ට බුධ ග්‍රහයා නිවෘත වෙයි.