සෞභාග්‍ය වාසනාව විස්මිත ලෙස උදාකරගන්න අවුරුදු දවසේ උදෑසන මෙන්න මේ දේ කරන්න

2018 වර්ෂය තුල ඔබට ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා රහසක් කියන්නට තමයි මේ සුදානම් වන්නේ. මුලිකවම 2018 වර්ෂය අවුරුද්ද උදාවන්නේ සෙනසුරාද දවසකින්. මුලිකවම මෙම සෙනසුරාදා දවස තුල ඔබට හැකියාවක් තිබේ නම් විෂ්ණු දෙවියන්ට පහනක් පත්තු කර ඔබගේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන්න.එයින් මෙම වර්ෂය පුරාවටම තිබෙන අසුභ තත්වයන් තිබේ නම් එම අසුභ තත්වයන් මග හරවා ගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඔබ විදේශයක සිටින අයෙක් නම් සමහරවිට ඔබට පහනක් පතතු කරන්න බැරිවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට හැකි අයුරින් දෙවියන් සිහි කර ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්න. පහත වීඩියෝව ඔස්සේ කල යුතු වත්පිළිවෙත සවිස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂය තුල ඔබට ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා රහසක් කියන්නට තමයි මේ සුදානම් වන්නේ.