අවුරුදු ගණනාවකට පෙර ලේසර් තාක්ෂනය භාවිතා කල පුමාපුංකු අබිරහස

ඉස්සර කාලේ තිබිලා අදටත් ඉතුරුවෙලා තියෙන කෞතුක වස්තු, ලෙන් චිත්‍ර, කැටයම් වගේම මුර්ති පරික්ෂා කරද්දී පේන්න තියෙන කරුණු අනුව පිටසක්වල ජීවයක් පෘථිවියට ඇතුළුවෙලා මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ගමන් මග යම් වෙනත් දිශාවකට හරවන්න උත්සාහ කරලා තියෙන විත්තිය ඉතාම පැහැදිලියි. විද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරන්නේ පිට සක්වල ජීවින් දිගින් දිගටම පෘථිවිය එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන බව. ඒ විත්තිය ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනය විසින් ලෝකෙන් වසන් කරනවා කියලයි ඔවුන් කියන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඉස්සර කාලේ තිබිලා අදටත් ඉතුරුවෙලා තියෙන කෞතුක වස්තු, ලෙන් චිත්‍ර, කැටයම් වගේම මුර්ති පරික්ෂා කරද්දී පේන්න තියෙන කරුණු අනුව පිටසක්වල ජීවයක් පෘථිවියට ඇතුළුවෙලා මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ගමන් මග යම් වෙනත් දිශාවකට හරවන්න උත්සාහ කරලා තියෙන විත්තිය ඉතාම පැහැදිලියි.