සතියේ ලග්න පලාපල සවිස්තරාත්මකව - 2018 මාර්තු 5 සිට 11 වනදා දක්වා

2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 05 වන දින සිට 2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 11 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙනඒමට තමයි පාරම්පරික ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී ජාත්‍යන්තර වාස්තු විද්‍යා හා ජ්‍යෝතිෂ්‍ය උපදේශක සාම ශ්‍රී විශ්වකලා කිර්ති රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම සතිය තුල ඔබට විශේෂ යෝග කිහිපයක් වගේම විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක්ම සිදු උනා. ඒ නිසා ඉතාමත් වැදගත් සතියක් ලෙස අපට මෙම සතිය දකින්න පුළුවන්. මෙම සතිය තුල ඔබට තිබෙන සුභ සහ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක විමසලා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 05 වන දින සිට 2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 11 වන දින දක්වා සතියේ ලග්නපලාපල ගෙනඒමට තමයි පාරම්පරික ජ්‍යෝතිෂ්‍යවෙදී ජාත්‍යන්තර වාස්තු විද්‍යා හා ජ්‍යෝතිෂ්‍ය උපදේශක සාම ශ්‍රී විශ්වකලා කිර්ති රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ.