සතියේ ලග්න පලාපල - 2018 මාර්තු මස 12 වන දින සිට 18 වන දින දක්වා

උදාවන සතිය ඔබ සැමට වාසනාවන්ත සතියක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන අතර ඔබට පසුගිය සති කිහිපය තුල විශේෂ ග්‍රහ මාරු කිහිපයක්ම සිදු උනා. මෙම ග්‍රහ මාරු මත අපි නිතරම ඉදිරිපත් කරන්නේ පොදු පලාපලයක් පමණයි. සමහරවිට ඔබගේ තිබෙන ග්‍රහ තත්වයන් මත තරමක් දුරට මෙම තත්වයන් වෙනස් වන්නට පුළුවන්. මෙම සතිය තුල නැතිනම් 2018 මාර්තු මස 12 වන දින සිට 2018 මාර්තු මස 18 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල විස්තරය ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ. එම නිසා අපි දැන් බලමු ලග්නයෙන් ලග්නයට මෙම සතිය ඔබට කොහොමද කියල. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මෙම සතිය තුල නැතිනම් 2018 මාර්තු මස 12 වන දින සිට 2018 මාර්තු මස 18 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල විස්තරය ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානමින් සිටින්නේ.