මාර්තුවේ සිදුවන ප්‍රභල රවී මාරුව සමග ලග්න කිහිපයකට යෝග ගණනාවක්

2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 14 වන දින රාත්‍රී 11.42 ට රවී ග්‍රහයා තමාගේ මිතුරු රාශියක් වන මීන රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම මීන රාශියේ අධිපති ගුරු ග්‍රහයා මේ වනවිට රැඳී සිටින්නේ තුලා රාශිය තුල. විශේෂයෙන්ම මෙම තුලා රාශියේ අධිපති වෙන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා. මෙම ග්‍රහ මාරුවත් සමග යෝග ගණනාවක්ම යෙදෙන්නට තිබෙන බව අපිට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙම රවීගේ මීන රාශිගත වීම ලග්න කිහිපයකටම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මෙම මීන රාශිගතවිමත් සමග විශේෂයෙන්ම මෙම රවී ග්‍රහය රාජ්‍ය අංශය නියෝජනය වන ග්‍රහයා. මෙවර රවීගේ මේ පිවිසීම සිදුවන්නේ ගුරුගේ රාශියකට. මෙම පිවිසීමත් සමග සමාජය තුල  රාජ්‍ය සේවකයන්ට බොහෝ පිළිගනිම ඇතිවන කාලයක් බව පෙන්නුම් කරනවා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 14 වන දින රාත්‍රී 11.42 ට රවී ග්‍රහයා තමාගේ මිතුරු රාශියක් වන මීන රාශියට පිවිසෙනවා.