ලංකාවේ ඇති වූ අර්බුධකාරී අරගල පිලිබඳ සුජිත් නිශාන්තයන් පෙර කී ආන්දෝලනාත්මක අනාවැකිය

මිට පෙර ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විශ්වකර්ම අපත් සමග කල සංවාද තුල ප්‍රභල අනාවැකි රැසක් ප්‍රකාශ කල. ඉදින් මෑතකදී ඇති වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික අර්බුධය පිලිබඳ අපත් සමග පෙර සිදු කල අනාවකියක් පිළිබඳවයි මේ. සිදු වූ ප්‍රභල සෙනසුරු මාරුවේදී සහ 2018 රටට කොහොමද යන මැයෙන් පෙර කල වීඩියෝ වැඩසටහන් මගින් සිදු කල මේ ප්‍රභල අනාවැකිය අදවන විට සත්‍ය බවට පත්ව තිබෙනවා. අපගේ විශ්වකර්ම යූටියුබ් චනලට හරහා අදාළ වීඩියෝ ඔබට බලාගත හැක. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මිට පෙර ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විශ්වකර්ම අපත් සමග කල සංවාද තුල ප්‍රභල අනාවැකි රැසක් ප්‍රකාශ කල. ඉදින් මෑතකදී ඇති වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික අර්බුධය පිලිබඳ අපත් සමග පෙර සිදු කල අනාවකියක් පිළිබඳවයි මේ.