මාර්තු 23 බුධ වක්‍ර වීමෙන් ලග්න කිහිපයකට ප්‍රභල පෙරලියක්

2018 වර්ෂයේ සිදුවන ග්‍රහ මාරු අතරින් මාර්තු මාසයේ 23 වන දින සිදුවන බුධ වක්‍ර වීම උදෑසන 5.51 ට සිදුවීමට නියමිතයි. මෙම බුධ වක්‍ර වීම ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ මිට පෙර බුධ ග්‍රහය රැඳී සිටියේ තමන්ගේ නීච රාශියක් වූ මීන රාශිය තුල. මෙම මින රාශියෙන් මිදී වක්‍ර ගමනක යෙදෙනවා කියන්නේ ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව ඔබගේ උපත් කේන්ද්‍ර සටහන තුල වක්‍ර වීමක් තිබුණානම් ඉතාමත් යහපත් කාලසීමාවක් බව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙම බුධගේ වක්‍ර වීම ලග්න කිහිපයකටම සුභ ඵල උදාකරනවා වගේම ලග්න කිහිපයකට බොහෝ අසුභ ඵල උදා කරන තත්වයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ නිසා පුද්ගලිකව ඔබගේ කේන්දර සටහන තුල තිබෙන සුභ තත්වයන් මොනවාද අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක අපි මඳක් විමසලා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ සිදුවන ග්‍රහ මාරු අතරින් මාර්තු මාසයේ 23 වන දින සිදුවන බුධ වක්‍ර වීම උදෑසන 5.51 ට සිදුවීමට නියමිතයි.