පිළිකා සුව කරන විස්මිත මඤ්ඤොක්කා අල පානය

මඤ්ඤොක්කා අලයෙන් පිළිකා සුවකර ගත හැකි විස්මිත සොයාගැනීමක් ගැන අපට වාර්තා වෙනවා. පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර සන්තොම් සරසවියේ මහාචාර්ය මැනුවෙල් නවාරෝ තමයි මේ සොයාගැනීම කරන්නේ. ඔහුගේ මේ මඤ්ඤොක්කා අල ප්‍රතිකාරයෙන් උග්‍ර පිළිකා රෝගීන් පන්සියයක් විතර සුවපත් කරලා තියෙනවා ලු. මේ ප්‍රතිකාරය මාස තුනක් විතර එක දිගට කරන්න ඕන කියලයි වෛද්‍ය සින්තියා ජයසුරිය මහත්මිය කියන්නේ. ඇය තමන්ගේ පිළිකා රෝගය සම්පුර්ණයෙන් සුව කරගෙන තියෙන්නේ දවස ගානේ මඤ්ඤොක්කා ග්‍රෑම් සියයක් එක දිගට මාස තුනක් කෑමට ගත්ත නිසා කියලා ඇය කියනවා. මහාචාර්ය නවාරෝ විසින් යොදාගත් මඤ්ඤොක්කා අල විශේෂිත පිළිකා ප්‍රතිකාර ක්‍රමය මෙන්න මෙහෙමයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මඤ්ඤොක්කා අලයෙන් පිළිකා සුවකර ගත හැකි විස්මිත සොයාගැනීමක් ගැන අපට වාර්තා වෙනවා. පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර සන්තොම් සරසවියේ මහාචාර්ය මැනුවෙල් නවාරෝ තමයි මේ සොයාගැනීම කරන්නේ.