සිංහල අවුරුදු නැකත් මෙන්න

ලබන්නා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සුභම සුභ වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. අනාදිමත් කාලයක සිට පැවතගෙන ආ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සුභ නැකතකින් ආරම්භ කිරීමට අපේ මිතුන් මිත්තන් අමතක කලේ නැහැ. ගසක් සිටුවීමේදී පවා සුභ මුහුර්තිය බැලුවේ අදාළ පරිසර සාධක එම පැලය වැඩීමට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසී ඇත්දැයි බැලිමෙන්ය. ඉතින් ලබන්නා වූ සිංහල අලුත් අවුරුද්දටද මේ නැකත් කෙලිය අමතක කල නොහැකිමය. සියලු ලාංකිකයන් එකම මොහොතක එකා මෙන් එකවිට වැඩක් කරන්නේ මේ වෙලාවටය. 2018 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ ලබන සිංහල අවුරුද්ද තුල ඔබ කරනු තබන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය නැකත් වේලාවන්, සුභ වේලාවන් සුභ මුහුර්තයන් ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. පහත වීඩියෝව ඔස්සේ සිංහල අළුත් අවුරුදු නැකත් කෙලිය ඔබටම බලාගත හැකිය.2018 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ ලබන සිංහල අවුරුද්ද තුල ඔබ කරනු තබන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය නැකත් වේලාවන්, සුභ වේලාවන් සුභ මුහුර්තයන් ගෙන ඒමට තමයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.