ධන උල්පත් සෞභාග්‍ය උදාකරවන 2018 සිංහල අළුත් අවුරුද්ද ඔබේ ලග්නයට කොහොමද

උදාවන්නා වූ සිංහල අළුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සතුට සාමය පිරි සෞභාග්‍ය පිරි සුභම සුභ සිංහල අළුත් අවුරුද්දක් වේවා. ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව අළුත් අවුරුද්දක් උදා වන්නේ සුර්යයා මින රාශියෙන් මේෂ රාශියට මාරුවීම තුලින්. 2018 වර්ෂය තුල අළුත් අවුරුද්ද උදාවන්නේ අප්‍රේල් මස 14 වනදින සිට. මුලිකවම මෙම අවුරුද්ද තුල දින 365 තුල ඔබගේ ජිවිතයට හොඳ නරක සුභ සහ අසුභ ප්‍රතිඵල බොහෝ දේ ලැබීම් සහ බොහෝ බලාපොරොත්තු බොහෝ සිහිනයන් ඉඩකඩම් ලබාගැනීම් යාන වාහන මිලදීගැනීම් පබාගේ දරුවන් පිළිබඳව අධ්‍යාපනික කටයුතු සාර්ථක වීම් ඔබගේ විවාහය ඒ වගේම දෙමාපියන්ට සැලකීම පිළිබඳව මෙවැනි කරුණු කාරනා පිලිබඳ බොහෝ බලාපොරොත්තු ඇති. ඉදින් මෙම අලුත් අවුරුද්ද ඔබට කිනම් අයුරකින් බලපාවිද කියල අපි දැන් බලමු. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
උදාවන්නා වූ සිංහල අළුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සතුට සාමය පිරි සෞභාග්‍ය පිරි සුභම සුභ සිංහල අළුත් අවුරුද්දක් වේවා. ජ්‍යෝතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව අළුත් අවුරුද්දක් උදා වන්නේ සුර්යයා මින රාශියෙන් මේෂ රාශියට මාරුවීම තුලින්.