මෙම සතිය ඔබට කොහොමද - 2018 පෙබරවාරි 19 සිට 25 දක්වා

පසුගිය සතියේ මෙන්ම මෙම සතියේද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා විසින් ගෙන එන සතියේ ලග්න පලාපලයි මේ. 2018 පෙබරවාරි මස 19 වන දින සඳුදා සිට 25 වන දින ඉරිදා දක්වා එළඹෙන සතිය ඔබට සුභද අසුභද යන්න සලකා බලෙන අතර යම් අසුභ තත්වයක් තිබේනම් ඒවා මග හැර යන්නේ කෙසේද යන්නත් දක්වා තිබෙනවා. ඉදින් විශේෂයෙන් මේෂ, මිථුන, තුලා, වෘශ්වික ලග්න හිමියන් එළඹෙන සතිය පරිස්සම් විය යුතු අතර අනෙක් ලඥයන්ට සුභ සහ මධ්‍යස්ත ප්‍රතිඵල ලබා දෙයි. එසේනම් අපි ලග්නයෙන් ලග්නයට ඔබට කෙසේද යන්න සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 පෙබරවාරි මස 19 වන දින සඳුදා සිට 25 වන දින ඉරිදා දක්වා එළඹෙන සතිය ඔබට සුභද අසුභද යන්න සලකා බලෙන අතර යම් අසුභ තත්වයක් තිබේනම් ඒවා මග හැර යන්නේ කෙසේද යන්නත් දක්වා තිබෙනවා.