මෙවර 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ජය කාටද?

2018 පෙබරවාරි මස 10 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන උණුසුම පිළිබඳව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. ඉදින් මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්තයන් සමග විශ්වකර්ම අපි කතාබහකට ලක් කරා. ඉදින් එළඹෙන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ රැසක් එතුමා අපත් සමග හෙළිදරව් කළා. ඉදින් මේ උණුසුම අතරේ මේ ජන්ද යුද්ධයෙන් කවුරු ජයගනීද නැතිද යන්න ඔබටත් කුතුහලය නැතුවා නොවේ. ඉදින් දැන් අපි බලමු මෙවර මැතිවරණයෙන් ජය කා හට හිමිවේද යන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 පෙබරවාරි මස 10 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන උණුසුම පිළිබඳව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත. ඉදින් මේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්තයන් සමග විශ්වකර්ම අපි කතාබහකට ලක් කරා.