ප්‍රභල සිකුරු මාරුවෙන් මීන, මිථුන, කන්‍යා, ධනු ලග්න හිමියන්ට උතුරන්න වාසි

2018 මාර්තු මස 02 වන දින සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳව අපි අද කතා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම 2018 මාර්තු මස දෙවන දින සිකුරු ග්‍රහයා තමාගේ උච්ච භවනට පිවිසෙනවා මිණ රාශියට. මෙම මිණ රාශියට පිවිසීම සිදුවන්නේ උදෑසන 11.42 ට. මෙම මින රාශියට පිවිසීමත් සමග ලග්න කිහිපයකට මැලවී යෝගය උදා වෙනවා. මෙම මැලවී යෝගය උදාවීම තුල සිකුරු කියන්නේ සැපසම්පත් වලට නැතිනම් යහන වාහන වලට ඉඩකඩම් වලට ඉතාමත්ම බලවත් ග්‍රහයා. මෙම හේතුව මත ලග්න කිහිපයකටම මෙම වාසනා ගුණය උදාවන බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. එම නිසා ඔබගේ තිබෙන ලග්නයට අනුව මෙම බලපෑම කෙසේද කියල අපි මඳක් විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 මාර්තු මස 02 වන දින සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් පිළිබඳව අපි අද කතා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. විශේෂයෙන්ම 2018 මාර්තු මස දෙවන දින සිකුරු ග්‍රහයා තමාගේ උච්ච භවනට පිවිසෙනවා මිණ රාශියට.