කිරි කෝප්ප 80 ක ගුණ ඇති මුරුංග යුෂ කෝප්පයක් බී බලන්න - ප්‍රතිඵල ඔබව කම්පනයට පත් කරවයි

මුරුංගා ගැන අසා තිබුනාට ගුණ ගැන නම් අසා නොතිබෙන්නට ඇති. අනාදිමත් කාලයක සිට ඉතා රසවක් ව්‍යංජනයක් ලෙසින් ප්‍රකට මුරුංගා වල ඖෂධීය ගුණය පිලිබඳ ඔබ නොදන්නවා විය හැක. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි අද හිතුවා මුරුංගා වල ඔබ නොදත් ඒ ඖෂධීය ගුණය පිලිබඳ ගෙනහැර දක්වන්නට. මුරුංග මල්, මුරුංග කරල්, මුරුංග කොළ, අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී ව්‍යංජනයක් ලෙස යොදාගන්නවා. ඒ වගේම මුරුංග මල්, මුල්, දළු, කොළ, පොතු ආයුර්වේදයේ වටිනා ඖෂධයක් ලෙසින් ප්‍රකටයි.ඖෂධීය ගුණ පිළිබඳව කථා කිරීමේදී ලඝු, රූක්‍ෂ, තීක්‍ෂණ සහ සර ගුණයෙන් යුක්තයි. වීර්යයෙන් උෂ්ණයි. විපාකයෙන් කටුකයි. කටුක නිසා සෙමද, උෂ්ණය නිසා වාතයද සමනය කරන ගුණයෙන් යුතු නිසා සෙම් සහ වාත රෝගවලදී මුරුංගා ඖෂධයක් වශයෙන් ඉතා වැදගත්. ඉදින් මුරුංගා ගැන ඔබ නොදත් දිව්‍යමය ගුණයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මුරුංගා ගැන අසා තිබුනාට ගුණ ගැන නම් අසා නොතිබෙන්නට ඇති. අනාදිමත් කාලයක සිට ඉතා රසවක් ව්‍යංජනයක් ලෙසින් ප්‍රකට මුරුංගා වල ඖෂධීය ගුණය පිලිබඳ ඔබ නොදන්නවා විය හැක.