මැතිවරණයෙන් පසු සුජිත් නිශාන්තයන් කට අරියි... ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයකුත් කරයි.

2018 පෙබරවාරි 10 වන දින මැතිවරණය පිලිබඳ සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් එක්තරා තැනකදී ප්‍රකාශ කල අනාවැකියක් විශ්වකර්ම අපටත් මතභේදාත්මක කරුණක් බවට පත් විය. මැතිවරණයට පෙරත් අපි සුජිත් නිශාන්තයන් සමග වාද විවාද ගිය අවස්ථා නැතුවා නොවෙයි. ඉදින් අපි මේ ගැන කරුණු කාරනා අසා සුජිත් නිශාන්තයන් නැවත මුණ ගැසීමට ගියේ මේ පිලිබඳ ඔහුගෙන් විස්තරයක් ගැනිමටය. මෙතෙක් සියළු අනාවැකි සාර්ථකව කිවුවත් එක්තරා තැනකදී මේ කල ප්‍රකාශය කුමක්ද කියා අපි සුජිත් නිශාන්තයන්ගෙන් කෙලින්ම ඇසීමට පසුබට වුයේ නැත. ඉදින් අපි දැන් බලමු සුජිත් නිශාන්තයන් මේ පිලිබඳ පවසන්නේ කුමක්ද කියා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 පෙබරවාරි 10 වන දින මැතිවරණය පිලිබඳ සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් එක්තරා තැනකදී ප්‍රකාශ කල අනාවැකියක් විශ්වකර්ම අපටත් මතභේදාත්මක කරුණක් බවට පත් විය. මැතිවරණයට පෙරත් අපි සුජිත් නිශාන්තයන් සමග වාද විවාද ගිය අවස්ථා නැතුවා නොවෙයි. ඉදින් අපි මේ ගැන කරුණු කාරනා අසා සුජිත් නිශාන්තයන් නැවත මුණ ගැසීමට ගියේ මේ පිලිබඳ ඔහුගෙන් විස්තරයක් ගැනිමටය.