මාර්තුවේ ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු දෙකක් - ලග්න හතකට නොසිතු ලාභ

ග්‍රහ ලොවේ සුර කුමරිය සුරතලිය එහෙම නැතිනම් ග්‍රහ ලොවේ සුකුමාලිය ගැන කියවෙන සිකුරු ග්‍රහයාගේ ග්‍රහ මාරුව සිදුවෙනවා 2018 මාර්තු මාසේ දෙවනදින පෙරවරු 11.42 ට මිනරාශිගත වෙනවා. මාර්තු මාසයේ මෙම සිකුරු මාරුව සිදුවන අතරම 2018 මාර්තු මස 7 වන දින සවස 6.27 ට සෙනසුරු ගෝචර ගමනේ මේ වන විට යෙදී තිබෙන ධනු රාශිය වෙත කුජ ග්‍රහයා එහෙම නැතිනම් ග්‍රහ ලොවේ සෙන්පතියා වන අඟහරු හෙවත් කුජ ග්‍රහයා ධනුරාශිගත වීම සිදුවෙනවා. මෙම ග්‍රහ මාරු දෙකම සුවිශේෂී ග්‍රහමාරු දෙකක් නිසාම විශේෂයෙන්ම සෙනසුරු ඉන්න තැනට අඟහරුගේ පැමිණීමත් මිණ රාශිය වෙත සිකුරුගේ පැමිණීමත් මෙම කියන ග්‍රහ මාරු දෙකක් පමණ මාර්තු මස ඔබට තිබෙන බලපෑම කුමක්ද කියා සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මාර්තුවේ ප්‍රභල ග්‍රහ මාරු දෙකක් ඇතිවීමට නියමිතය. ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් ගෙනෙන ඒ පිලිබඳ පලාපල කථනයයි මේ.