මාර්තු 7 ප්‍රභල කුජ මාරුව ධනු, මින, මිථුන සහ කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට නොසිතු ලාභ

2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 7 වන දින සිදුවන කුජ ග්‍රහයා ධනු රාශිගතවිම තමයි ප්‍රවිණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතාකිරීමට සැරසෙන්නේ. මෙම ධනුරාශිගතවීම සිදුවන්නේ සවස 6.26 ට. මෙම කුජමාරුව වැදගත් වෙන්න අපිට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම අවස්ථාවේ කුජ ග්‍රහයා ධනුරාශියට පිවිසෙන විට එම ධනු රාශිය තුල සෙනසුරු ග්‍රහයාත් රැඳී සිටිනවා. මෙම සෙනසුරු ග්‍රහය රැඳී සිටිනවා කියල කියන්නේ අපිට කුජ ශනි යෝගයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ධනු ලග්න හිමියන්ට, මින ලග්න හිමියන්ට, මිථුන සහ කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මෙම යෝගය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. කුජ ශනි යෝගයක් උප්පත්තියේදී ඔබගේ කේන්ද්‍ර සටහනේ තිබේ නම් එය ඉතාමත්ම වැදගත් වේවි. අපි දැන් බලමු ඔබගේ ලග්නයට කෙසේ බලපාවිද යන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ මාර්තු මස 7 වන දින සිදුවන කුජ ග්‍රහයා ධනු රාශිගතවිම තමයි ප්‍රවිණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා අද කතාකිරීමට සැරසෙන්නේ.