මහින්දගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි වෙයිද - සුජිත් නිශාන්තයන් පෙර කී ප්‍රභල අනාවැකි මෙන්න

මේ දිනවල හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමේ රාවයක් විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනගැනීමට හැකි විය. ඉදින් විශ්වකර්ම අපිට මේ පිලිබඳ පෙර කල ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් සමග කල සාකච්චා වටවලදී විවිධ ඉඟි අසන්නට ලැබුනා. මිට වසරකට පෙර මහින්දගේ ප්‍රජා අයිතිය පිලිබඳ අනතුරක් තිබෙන බවත් ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් පරිස්සම් විය යුතු බවත් සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් අපත් සමග පෙර කල වැඩසටහන් ඔස්සේ සාකච්චාවට බඳුන් උනා. ඉදින් ඒ පෙර කල ප්‍රභල අනාවැකි අදවන විට කෙතරම් දුරට සත්‍ය වී ඇද්ද යන්න පසුවිපරමක් කිරීමටයි මේ සැරසෙන්නේ. ඉදින් මේ වීඩියෝව තුලින් ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් විශ්වකර්ම අපත් සමග හෙළි කල ප්‍රභල අනාවැකි කිහිපයයි මේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
මේ දිනවල හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කිරීමේ රාවයක් විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනගැනීමට හැකි විය. ඉදින් විශ්වකර්ම අපිට මේ පිලිබඳ පෙර කල ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් සමග කල සාකච්චා වටවලදී විවිධ ඉඟි අසන්නට ලැබුනා.