මේ විදියට මල් ගස් හිටෙව්වොත් ඔබේ විනාසය ඔබටවත් වලක්වාගත නොහැක - නිශාන්ත පෙරේරා

ගෙවත්තේ අලංකාරය පිණිස අපි නොයෙකුත් මල් වර්ග අලංකාර පැලෑටි වවනවා. එහෙත් අපි මොහොතකටවත් නොසිතන්න ඇති ඒ අලංකාරය උදෙසා වවන ශාඛය අපිට කොයි තරම් දුරකට අපට හානිදායකද නැද්ද යන වග. ඒ නිසා විශ්වකර්ම අපි හිතුවා මේ පිලිබඳ අදහසක් ගැනීමට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී නිශාන්ත පෙරේරා සමග සම්බන්ධවීමට. ජ්‍යෝතිෂ්‍යමය කරුණු කාරනා අනුව ගෙවත්ත අලංකරණය පිණිස කුමන අන්දමේ ශාඛ සිටුවිය යුතුද, කුමන දිශාවෙන් ඒ ඒ ශාඛ පැවතිය යුතුද යන්න සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් තමයි මෙමගින් කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා දැනට ඔබේ ගෙවත්තේ සිටුවා ඇති අහිතකර පැලැටි ඉවත් කරගැනීමටත්, හිතකර පැලෑටි ස්ථාපනය කිරීමටත් දල අදහසක් මෙමගින් ගතහැකි වේවි යන්න අපගේ අදහසයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ගෙවත්තේ අලංකාරය පිණිස අපි නොයෙකුත් මල් වර්ග අලංකාර පැලෑටි වවනවා. එහෙත් අපි මොහොතකටවත් නොසිතන්න ඇති ඒ අලංකාරය උදෙසා වවන ශාඛය අපිට කොයි තරම් දුරකට අපට හානිදායකද නැද්ද යන වග.