ග්‍රාහක වැස්සකින් පෘථිවිය අනතුරේ - නාසා අනතුරු හඟවයි

ගෙවුණු 2017 අවුරුද්දෙදි , පෘථිවිය සහ සඳ අතරින් පෘථිවියට ලංව ගමන් කරපු ග්‍රාහක ගණන 52ක්. මේවා ගමන් කරලා තියෙන්නේ පෘථිවියට අනතුරක් කරන්න පුළුවන් සිමාවේ. ඇමෙරිකාවේ නාසා ආයතනයට අනුව ඉස්සරහ අවුරුදුවලදී මෙහෙම හඳුනාගත්ත සහ හඳුනා නොගත්ත තව තවත් ග්‍රාහක පෘථිවිය ළඟින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේ ග්‍රාහක වල ගමන්මග දශමයකින් වත් වෙනස් වුනොත්, ඒවා පෘථිවියේ ගැටෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගැටෙන්න උනොත් වෙන්න පුළුවන් විනාශය සුළු පටු නැහැ. පසුගිය නත්තල් දා බස් එකක් විතර ලොකු අස්ට්‍රොයිඩ් එකක් නැත්නම් ග්‍රාහකයක් පෘථිවියේ ගෑවී නොගෑවී ගිහිල්ල තියෙනවා. පැයට කිලෝ මීටර් තිස් හතර දාහක වේගයෙන් ගමන් කරපු මේ ග්‍රාහකය මෙහෙම පෘථිවිය ළඟින් ගමන් කරනවා කියලා මිට කලින් විද්‍යාඥයෝ දැනගෙන ඉඳලා නෑ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
පසුගිය නත්තල් දා බස් එකක් විතර ලොකු අස්ට්‍රොයිඩ් එකක් නැත්නම් ග්‍රාහකයක් පෘථිවියේ ගෑවී නොගෑවී ගිහිල්ල තියෙනවා. පැයට කිලෝ මීටර් තිස් හතර දාහක වේගයෙන් ගමන් කරපු මේ ග්‍රාහකය මෙහෙම පෘථිවිය ළඟින් ගමන් කරනවා කියලා මිට කලින් විද්‍යාඥයෝ දැනගෙන ඉඳලා නෑ.