දිය ඇල්ලක් ළඟ ඇති අනුහස් පිරි රහසිගත දෙවොල

ඓතිහාසික නොවුනත් අප්‍රකට ස්ථානයක් වූ කොත්මලේ පුරවරයේ තියෙන විශේෂ පුජනිය ස්ථානයක් පිළිබඳව තමයි අපි අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ. පත්තිනි මෑණියන්ට සම්බන්ධතාවයක් ඇති ශ්‍රී මිනාච්චි අම්මාන් දේවාලය බොහෝ අනුහස් සහිත ස්ථානයක්. මෙම ස්ථානය ගොඩක් දුරට විවිධ විශේෂිත පුද්ගලයන් විසින් මේ ස්ථානයට පැමිණ තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ඨ කරගැනීමට මේ ස්ථානයේ විශේෂ භාර හාර කිරීම් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානය අප්‍රකට ස්ථානයක් වුවත් ඉන්දීය සුපිරි නළු ධනුෂ් පවා මෙම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. එසේම රටේ ඉහල නිලතල දරන විශේෂ පුද්ගලයන් පවා මේ ස්ථානයට පැමිණ ඇති බව දැනගන්නට ලැබුනා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ඓතිහාසික නොවුනත් අප්‍රකට ස්ථානයක් වූ කොත්මලේ පුරවරයේ තියෙන විශේෂ පුජනිය ස්ථානයක් පිළිබඳව තමයි අපි අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ. පත්තිනි මෑණියන්ට සම්බන්ධතාවයක් ඇති ශ්‍රී මිනාච්චි අම්මාන් දේවාලය බොහෝ අනුහස් සහිත ස්ථානයක්.