සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් මහින්ද රාජපක්ෂයන් පිලිබඳ පෙර කී අනාවැකිය

දේශපාලනික අනාවැකි අතුරින් බහුතරයක් සාර්ථකව නිවැරදිව ප්‍රකාශ කල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් මිට වසර දෙකකට කලින් කි අනාවැකි රැසක් මෙලෙස කැටි කොට තිබෙනවා. ඉදින් මහින්ද රාජපක්ෂයන් වටා නැවත ජනමතයක් ගොඩ නැගෙන බවත් තමන්ට තිබු අප්‍රසාදය සහමුලින්ම නැතිව සකලවිධ සිව්කොනේ ජනයා පෙර පාලන ක්‍රමවේදයක් අනුමත කරන බවද ඔහු විසින් පවසා ඇත. එසේම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයද මහින්ද රාජපක්ෂයන් ඉදිරියේ දන නමන බවට පෙර අනාවැකි සේ පල කළේය. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
දේශපාලනික අනාවැකි අතුරින් බහුතරයක් සාර්ථකව නිවැරදිව ප්‍රකාශ කල ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී සුජිත් නිශාන්තයන් විසින් මිට වසර දෙකකට කලින් කි අනාවැකි රැසක් මෙලෙස කැටි කොට තිබෙනවා.