පොරොන්දම ගැලපුනත් කසාදය හරියයිද? - නිශාන්ත පෙරේරා

අද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී නිශාන්ත පෙරේරා මහතා විශ්වකර්ම අපිත් සමග කතා කරන්න යන්නේ පොරොන්දම විතරක් ගලපුනාට විවාහය සාර්ථක වේද යන්නයි. ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් බිඳී ආ වචනයක් ලෙසින් "පොරොන්දම්" කියන වචනය ප්‍රකටයි. ඒ කාලයේ තුල කුල වද්දාගැනීම්, යම්කිසි ගුරුවරයෙක් තමන් ගාවට ශිල්ප උගන්වන්න ගනිද්දී මෙන්න මේ පොරොන්දම් ගලපපු ආකාර ගැන ඉතිහාස පොත පත තුල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ පොරොන්දම් කියන වචනය අපි ගොඩක් දුරට විවහදී කටයුතු වලදී විශේෂයෙන් සලකල බලනවා විවාහයට ඉතාමත් සාර්ථකද කියන එක. හැබැයි මේ පොරොන්දම පමණක් ගැලපුනාට විවාහය සාර්ථක වනවාය කියන එකට ජ්‍යෝතිර්විද්‍යාව තුල සියයට සියයක් කියන්න අපහසුයි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අද ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී නිශාන්ත පෙරේරා මහතා විශ්වකර්ම අපිත් සමග කතා කරන්න යන්නේ පොරොන්දම විතරක් ගලපුනාට විවාහය සාර්ථක වේද යන්නයි.