අරුම පුදුම දිය සුළියක් බෝල්ටික් මුහුද කළඹයි

සැතපුම් 488ක් උඩින් පෘථිවි කක්ෂයේ යමින් හිටපු නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාවක් ගත්ත ජායාරුපවල අද්භූත දිය සුළියක් වගේ එකක් පේන්න තිබ්බා. 2015 අගෝස්තු මාසේ දවසක බෝල්ටික් සාගරය උඩින් මේ චන්ද්‍රිකාව ගමන් කරද්දී තමයි මේ සිද්ධිය දැකලා තියෙන්නේ. මුලින් විද්‍යාඥයෝ හිතුවේ මේක වායුගෝලයේ කැළඹීමක් කියලා. ඒත් මේක වායුගෝලයේ කැළඹීමකුත් නෙමෙයි. දීප්තිමත් ලුමිනස් කොළ පැහැයක් ගත්ත මේ අද්භූත ‘සුළිය’ බැලු බැල්මට දිය සුළියකුත් නෙමෙයි. මොකද මේ පාටට දිය සුළියක් පෙනෙන්න බෑ. ගත්ත ජායාරුපවලට අනුව මේක මීටර් දහස් ගණනක් පුරාවට විසිරිලා තිබුණා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සැතපුම් 488ක් උඩින් පෘථිවි කක්ෂයේ යමින් හිටපු නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාවක් ගත්ත ජායාරුපවල අද්භූත දිය සුළියක් වගේ එකක් පේන්න තිබ්බා.