සතියේ ලග්න පලාපල - ජනවාරි 29 සිට පෙබරවාරි 4 දක්වා

2018 ජනවාරි මාසේ 29 වන දින සිට 2018 පෙබරවාරි මස 04 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම සතිය තුල ලග්න කිහිපයකටම වැදගත් අවස්තාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම 2018 ජනවාරි මාසේ 28 වන දින විශේෂ ග්‍රහ මාරුවක් සිදු උනා. ඒ ග්‍රහමරුවේ ප්‍රතිඵලත් සමග ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන මෙම සතියේ සුභ ඵල මොනවාද අසුභ ප්‍රතිඵල මොනවාද කියන එක බලමු. විශේෂයෙන්ම මෙම සතිය තුල ඔබට යම් අසුභ තත්වයක් තිබේ නම් එම අසුභ තත්වයට අදාළ පිළියම් කර එම තත්වයන් මගහරවා ගන්නේ කෙසේද යන්නත් මෙහි විස්තරකොට ඇත. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මාසේ 29 වන දින සිට 2018 පෙබරවාරි මස 04 වන දින දක්වා සතියේ ලග්න පලාපල ගෙන ඒමටයි ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සුදානම් වන්නේ.