ලග්න කිහිපයකට ධන වාසනා ගෙනෙන ප්‍රභල ග්‍රහ මාරුවක්

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සුරතලිය වූ එනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රාජ කුමාරිකාව වූ ලෞකික ග්‍රහයෙක් වූ සර්ව ශුභවාදී ග්‍රහයෙක් වශයෙන් හඳුන්වන සිකුරු මෙවර සෙනසුරුට අයත් කුම්භ රාශියට පිවිසීම 2018 ක් වූ පෙබරවාරි 6වන දින පෙරවරු 11.18 ට සිදුවෙනවා. විශේෂ ග්‍රහමාරුවක් විදියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මෙය කුම්භ ලග්නයේ වසර එකහමාරක් කාලයක් පුරා පසුගිය කාල වකවානුව තුල කේතු රැඳී සිට ඇත. කේතු කියන්නේ ලෞකික ග්‍රහයෙක් නෙමෙයි. ජීවිතය හකුලවා පැත්තකට දමන මුළු ගන්වන රෝගී කරවන එම ස්ථානයේ දේවල් හකුළුවා දමන ග්‍රහයෙක්. ඵල දෙන ස්ථානයේ ඵල හකුළුවා දමන ග්රහයෙන් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ග්‍රහයෙක් විදියට සුභවාදී ග්‍රහයෙක් විදියට සිකුරුගේ පැමිණීම ලග්න 12 ටම සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවක් විදියට තමයි මෙම ග්‍රහ මාරුව පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඔබගේ රාශියට මෙම සිකුරුගේ බලපෑම කෙසේ වේවිද කියා. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සුරතලිය වූ එනම් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රාජ කුමාරිකාව වූ ලෞකික ග්‍රහයෙක් වූ සර්ව ශුභවාදී ග්‍රහයෙක් වශයෙන් හඳුන්වන සිකුරු මෙවර සෙනසුරුට අයත් කුම්භ රාශියට පිවිසීම 2018 ක් වූ පෙබරවාරි 6වන දින පෙරවරු 11.18 ට සිදුවෙනවා