හෙට සිදුවන ප්‍රභල සිකුරු මාරුව ලග්න කිහිපයකට ප්‍රභල ධන වාසි

2018 ජනවාරි මාසේ 13 වනදා එනම් හෙට දින ප්‍රභල සිකුරු මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතයි. එය සිදුවන්නේ හවස 2.44 ට සිකුරු ග්‍රහයා මකර රාශියට පැමිණීමෙන්. සිකුරු ග්‍රහයා මකර රාශියට පැමිණීම වැදගත් වන්නේ මකර රාශියේ අධිපතිත්වය දරන සෙනසුරු ග්‍රහයා එදින රැඳී සිටින්නේ බ්‍රහස්පතිට අයත් ධනු රාශිය තුල නිසාවෙනි. ඉදින් මේ ග්‍රහමාරුවත් සමගම බොහෝ වැදගත් සිදුවීම් සිදුවීමට නියමිතය. ඉදින් මේ ග්‍රහ මාරුව ඔබගේ ලග්නයටද ප්‍රභල වෙනසක් සිදු කිරීමට සමත් බව පෙන්වා දෙනවා. ඉදින් ඔබේ ලග්නයට අනුව මෙම සිකුරු මාරුව කෙසේ බලපාවිද කියල අපි දැන් විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 ජනවාරි මාසේ 13 වනදා එනම් හෙට දින ප්‍රභල සිකුරු මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතයි. එය සිදුවන්නේ හවස 2.44 ට සිකුරු ග්‍රහයා මකර රාශියට පැමිණීමෙන්.