පෙබරවාරි 6 සිකුරු කුම්භ රාශියට පැමිණේ - ලග්න කිහිපයකට පෙරළි රැසක්

ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා මෙවර ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ පෙබරවාරි මාසේ හය වන දින සිදුවන සිකුරු මාරුව පිළිබඳවයි. විශේෂයෙන්ම පෙබරවාරි මාසේ හයවන දින 11.58 ට සිදුවන සිකුරු ග්‍රහයා කුම්භ රාශියට පිවිසෙනවා. මෙම කුම්භ රාශියට පිවිසීම තුල වැදගත් වන්නේ මෙවර සිකුරු ග්‍රහයා පැමිණෙන්නේ සෙනසුරුට අයත් කුම්භ රාශියට. මේ අවස්ථාවේ සෙනසුරු ග්‍රහයා රැඳී සිටින්නේ ධනු රාශිය තුල. ධනු ගුරුට අයත් රාශියක්. විශේෂයෙන් බ්‍රහස්පතිට අයත් රාශියක්. ඒ හේතු කාරණාත් සමග සිකුරුගේ මේ අවස්ථාවේ ග්‍රහ ගමනත් සමග ඔබගේ ලග්නයට අනුව තිබෙන සුභ තත්වයන් මොනවාද අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියන එක අපි දැන් සොයා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ප්‍රවීණ ජ්‍යොතීර්වේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා මෙවර ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ පෙබරවාරි මාසේ හය වන දින සිදුවන සිකුරු මාරුව පිළිබඳවයි.