අවුරුදු 20000ක් පරණ ඉන්දුනීසියානු පිරමිඩයේ අබිරහස ලෝක ඉතිහාසය කළඹයි

ඊජිප්තුවේ තියෙන පරණම පිරමිඩයේ වයස අවුරුදු 5000යි. පිරමිඩයේ උපත ඊජිප්තුවෙන් කියලයි අපි අහලා තියෙන්නේ. පිරමිඩ හමුවෙලා තියෙන්නේ ඊජිප්තුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. දකුණු ඇමරිකාවෙන් වගේම අනෙකුත් ආසියානු රටවල් වලිනුත් පිරමිඩවල නටබුන් හමුවෙලා තියෙනවා. ඊජිප්තු පිරමිඩවලට වඩා පරණයි කියලා සලකන්න පුළුවන් පිරමිඩයක නටබුන් පහුගියදා ඉන්දුනීසියාවෙන් හමුවුණා. මුලික පරීක්ෂණවලට අනුව මේ නටබුන් අවුරුදු 20000ක් විතර පරණයි. භූගෝල විද්‍යාඥ ආචාර්ය ඩැනි හිල්මන්ට අනුව මේකේ වයස හරියටම සනාථ වුනොත් ඉතිහාස පොතට අලුතින් පිටුවක් එකතුවුනා වගේ තමයි. 1914 දී මුලින්ම මේ පිරමිඩයේ නටබුන් හමුවුනත් ආචාර්ය ඩැනි හිල්මන් තමයි මේ නටබුන් හරියටම පිරමිඩයක කියලා අඳුනගන්නේ. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ජිප්තුවේ තියෙන පරණම පිරමිඩයේ වයස අවුරුදු 5000යි. පිරමිඩයේ උපත ඊජිප්තුවෙන් කියලයි අපි අහලා තියෙන්නේ. පිරමිඩ හමුවෙලා තියෙන්නේ ඊජිප්තුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. දකුණු ඇමරිකාවෙන් වගේම අනෙකුත් ආසියානු රටවල් වලිනුත් පිරමිඩවල නටබුන් හමුවෙලා තියෙනවා.