බෞද්ධයන් සංවේගයට පත් කරවමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී පා සටහන් හතරක්‌

සතරබුදුවරුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් හතරක් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඇති බවට සමහරෙක් දන්නවා උනාට බහුතරයක් නොදනී. එහෙත් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ සතර බුදුවරුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් සතරක් ගැන නොව අප ශ්‍රී තථාගත ගෞතම බුදුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් හතරක් මේ ලක්දිව පවතිනවා යන්නයි. අපි සියල්ලෝම දන්නා කරුණ නම් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ශ්‍රී සුමන සමන් දිව්‍යරාජයාගේ ඉල්ලීම මත ශ්‍රී පා සටහනක් සමනොළ කඳු මුදුනේ පිහිට වූ බව. එහෙත් ඔබ නොදන්නා කරුණ නම් ඒ සමනොළ කඳු මුදුනේ ශ්‍රී පා සටහනට අමතරව තවත් ශ්‍රී පා සටහන් සතරක් මේ ලක්දිව ඇති බව. විශ්වාස කිරීමට තරමක් අපහසු කරුණක් වුවත් ලිඛිත සාක්ෂි සහ ජනප්‍රවාද අනුවනම් එය සත්‍යයකි. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
සතරබුදුවරුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් හතරක් ශ්‍රී පාදස්ථානයේ ඇති බවට සමහරෙක් දන්නවා උනාට බහුතරයක් නොදනී. එහෙත් විශ්වකර්ම අපි අද කියන්න යන්නේ සතර බුදුවරුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් සතරක් ගැන නොව අප ශ්‍රී තථාගත ගෞතම බුදුන්ගේ ශ්‍රී පා සටහන් හතරක් මේ ලක්දිව පවතිනවා යන්නයි.