අද සිදුවන ප්‍රභල රවී මාරුවෙන් රට කැළඹිලි - ඔබේ ලග්නයට කෙසේද

අද දින සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය. එනම් 2018 වර්ෂයේ සිදුවන පළමුවන රවී මාරුව ලෙස අද හඳුන්වන්නට පුළුවන. සෙනසුරුට අයත් මකර රාශියට පිවිසෙන රවී ග්‍රහයාගේ දැඩි බව එසේත් නැතිනම් රාජ්‍යකාරක බලය බෙහෙවින් විහිදුවන දවසක් ලෙස අද හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙම රවීගේ මාරුව තුල ඉදිරිකාලය තුල ආණ්ඩුව තුල යම් යම් ගැටුම් නිර්මාණය විය හැකි බවට ප්‍රවීණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාලය තුල රට තුල යම් යම් කැළඹිලි ස්වභාවයන් ඇතිවන අතර මිනිස් ඝාතන පවා සිදුවීමට ඉඩකඩ ඇති බව සඳහන් කරයි. ඒ නිසා අද සිදුවන රවී මාරුව නිසා ඔබගේ ලග්නයට අනුව සුභ අසුභ තත්වයන් මොනවාද කියා අපි සලකා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න. 
අද දින සුවිශේෂී ග්‍රහ මාරුවක් සිදුවීමට නියමිතය. එනම් 2018 වර්ෂයේ සිදුවන පළමුවන රවී මාරුව ලෙස අද හඳුන්වන්නට පුළුවන.