තැපැල් පියුන්ගේ මායා මාලිගාව

ලොව පුරා අදටත් අදහගන්න බැරි අද්භූත ආශ්චර්යමත් තාක්ෂණයකින් යුත් ගොඩනැගිලි දක්නට ලැබෙනවා. ඉදින් මෑත ශතවර්ෂයක ඉදි වූ අනර්ඝ වූ නිර්මාණ කිහිපයක් ගැන තමයි විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට අද ගෙන එන්නේ. තනි මිනිසෙකු අතින් මෙවැනි නිර්මාණයක් සිදු වේද කියන කුකුස ඔබට ඇතිවිය හැකියි. ඉදින් ඉවසීමෙන් පය පැටළුණු ගලක් නිසා මෙවැනි නිර්මාණයක් සිදු වෙයි කියාද හිතාගන්නවත් බැරිය. විශේෂයෙන් තැපැල් පියුම් කෙනෙක් අතින් මෙවැනි අනර්ඝ නිර්මාණයක් විය හැකි යැයි ඔබට සිතිය හැකිද? මේ කියන්න යන්නේ එවන් අදහාගත නොහැකි කතාවකි. එහෙනම් අපු දැන් නරඹමු තැපැල් පියුන්ගේ මායා මාලිගාවේ වගතුග ගැන. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
ලොව පුරා අදටත් අදහගන්න බැරි අද්භූත ආශ්චර්යමත් තාක්ෂණයකින් යුත් ගොඩනැගිලි දක්නට ලැබෙනවා. ඉදින් මෑත ශතවර්ෂයක ඉදි වූ අනර්ඝ වූ නිර්මාණ කිහිපයක් ගැන තමයි විශ්වකර්ම අපි ඔයාලට අද ගෙන එන්නේ.