2018 මැතිවරණය ගැන රුක්ෂාන් ජයසේකරගෙන් අන්තර්ජාලය කැළඹෙන අනාවැකියක්

2018 වර්ෂයේ ඔබගේ පුද්ගලික ජිවිතයට සහ රටට සහ ලෝකයට මොනවාද වෙන්නේ කියන එක පිලිබඳ විග්‍රහයක් කිරීමට තමයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැරසෙන්නේ. මුලිකවම දේශපාලනමය, ආර්ථිකමය සහ සක්ස්කෘතිකමය වශයෙන් මොවනදා රටට සහ ලෝකයට බලපාන්නේ කියන එක. ඉදින් දේශපාලනික වශයෙන් එළඹෙන මැතිවරණ අනාවැකි පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක් මෙමගින් දක්වා තිබෙනවා. ඉදින් 2018 ඔබට රටට කොහොමද කියල ප්‍රවිණ ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතාගේ අදහස් අපි දැන් විමසා බලමු. යූටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
2018 වර්ෂයේ ඔබගේ පුද්ගලික ජිවිතයට සහ රටට සහ ලෝකයට මොනවාද වෙන්නේ කියන එක පිලිබඳ විග්‍රහයක් කිරීමට තමයි ප්‍රවීන ජ්‍යෝතිෂ්‍යවේදී රුක්ෂාන් ජයසේකර මහතා සැරසෙන්නේ.