අද්භූත බලවේගයක වරම් මාලාවක් තිබේද කියා දැනගන්නේ මෙහෙමයි

පසුගිය දිනෙක පොල් ගෙඩියක් අත්ල මත තබා කරකැවෙන අයුරු විශ්වකර්ම අපි පටිගත කරා. එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය පිලිබඳ නිගමනය කිරීමට විශ්වකර්ම අපි ප්‍රේක්ෂක ඔබට පුර්ණ අයිතිය ලබා දී තිබෙනවා. ඉදින් විශ්වකර්ම අපි අදත් එබඳු වැඩසහනකින් එන්නේ පෙරේ කි වැඩසටහන අපිත් සමග කල එල් එල් හසංක මහතා සමගයි. මෙහිදී අපි ඔහු සමග විවිධ මාතෘකා රැසක් කතා කල අතර ඒ අතරින් අද්භූත බලවේග සහ ඒවා හඳුනා ගන්නේ කෙසේද, එබඳු පුද්ගලයෙක්ට එවැනි වරම් මාලාවක් ඇත්නම් දැනගන්නේ කෙසේද යන්න අපි සාකච්චාවට බඳුන් කළා. ඒ වගේම දේවාලවලට යද්දී කරන්නා වූ පුද පුජා විදි නිවැරදිව කරන්නේ කෙසේද යන්නත් අපි ඔහුත් සමග සාකච්චා කළා. ඉදින් මේ අප කල වැඩසටහන සමහරෙක් මිත්‍යාව ලෙස නම් දෙන්න්නට පුළුවන්. එහෙත් මෙවැනි මාතෘකා සඳහා රසවින්දනය උදෙසා වෙන්වූ පිරිසක්ද විශ්වකර්ම අපිත් එක්ක ඉන්න නිසා හුදෙක් විමර්ශනය සහ කැමැත්ත ඇත්තවුන් සඳහා මෙම වැඩසටහන අපි ඔබත් එක්ක බෙදාහදා ගන්නවා. යුටියුබ් ඔස්සේ නැරඹීමට නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න.
අද්භූත බලවේග සහ ඒවා හඳුනා ගන්නේ කෙසේද, එබඳු පුද්ගලයෙක්ට එවැනි වරම් මාලාවක් ඇත්නම් දැනගන්නේ කෙසේද යන්න අපි සාකච්චාවට බඳුන් කළා